Profil ISMA

PENGENALAN

► Ikatan Muslimin Malaysia (Isma) adalah sebuah gerakan Islam yang dinamik, sederhana dan progresif, yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia.

► Isma mendukung dan menyebarkan kefahaman Islam yang sahih kepada segenap lapisan masyarakat, menggunakan metodologi kerja yang jelas, mengutamakan pembinaan dan penyusunan ahli yang rapi serta kerja berpasukan yang berterusan dan professional.

► Program-program Isma merangkumi bidang-bidang pembangunan sumber manusia, kenegaraan, kebajikan sosial, pemantapan keluarga dan masyarakat, aktivisme wanita, pengupayaan belia, bimbingan remaja dan pemerkasaan ekonomi.

► Isma mengambil tanggungjawab untuk memperkukuhkan kepimpinan umat Islam di Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu disebabkan kedudukan strategik dalam Perlembagaan, bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama Persekutuan terjamin dan tidak mampu dicabar.

► Oleh itu, Isma sentiasa komited untuk menghidupkan bangsa Melayu dengan Islam, agar mampu berperanan sebagai bangsa tonggak kepada gagasan Islam di Malaysia.

► Ahli-ahli Isma terdiri daripada pelbagai latar belakang, kerjaya dan kepakaran. Majoriti ahli merupakan golongan muda yang komited dan berdaya maju. Sebahagiannya merupakan tokoh-tokoh dalam bidang-bidang strategik seperti pengajian Islam, kewangan Islam, keusahawanan, kejuruteraan, sains dan teknologi, pendidikan, perubatan
dan sebagainya.

► Sehingga kini, terdapat lebih 35 buah cawangan Isma berdaftar di seluruh negara, termasuk di Sabah dan Sarawak. Isma juga memiliki 11 cawangan di luar negara, seperti di Mesir, Australia, United Kingdom, New Zealand, USA, Ireland, Jepun, Korea Selatan, India, Jordan dan Arab Saudi.

AGENDA PERJUANGAN

1. Pembentukan Minda Melayu Muslim dan Pengukuhan Agenda Persepakatan.
ISMA berjuang untuk membentuk minda bangsa Melayu dengan merujuk kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, sejarah dan berdasarkan realiti semasa umat Islam. ISMA komited untuk melakukan segala usaha ke arah menyuburkan dan memperkasakan keperibadian dan jatidiri keislaman bangsa Melayu, memperkukuhkan pegangan mereka kepada sejarah bangsa dan nilai budayanya, serta membangunkan sahsiah yang holistik dan berdaya maju. ISMA menyeru bangsa Melayu supaya bersepakat untuk mendaulatkan Islam menerusi slogan “Melayu Sepakat Islam Berdaulat”. Seruan ini merupakan suatu penyelesaian praktikal terhadap kemelut politik bangsa Melayu di Malaysia.

2. Mempertahankan Islam Sebagai Identiti Negara.
ISMA sentiasa berusaha untuk memperkukuhkan doktrin Islam sebagai Agama Persekutuan sebagaimana termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Justeru ISMA terkehadapan dalam membangkitkan kesedaran masyarakat terhadap anasir-anasir yang mengancam identiti dan aqidah mereka seperti ideologi serta gerakan kristianisasi, liberalisme, sekularisme, pluralisme, syiah dan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender). ISMA juga lantang dalam mempertahankan hak dan kepentingan umat Islam di Malaysia serta menolak campur tangan asing dalam menentukan masa depan negara. Atas dasar ini, ISMA menolak sekeras-kerasnya tuntutan Gabungan NGO Hak Asasi Manusia (Comango) kepada kerajaan agar menghapuskan keistimewaan orang Melayu, memberi hak kepada orang Islam untuk murtad dan mengiktiraf hak golongan minoriti LGBT untuk mengamalkan orientasi seksual songsang mereka. Menerusi kempen besar-besaran di seluruh negara, ISMA berjaya mengajak sejumlah 740,000 rakyat Malaysia menandatangani petisyen anti-Comango dalam tempoh yang singkat.

3. Pembangunan Keluarga dan Masyarakat.
Keluarga merupakan unit asas di dalam masyarakat. ISMA memberi tumpuan membangunkan wanita dan keluarga bagi melahirkan masyarakat berilmu dan bertaqwa yang seterusnya mampu mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi pada hari ini.
ISMA mementingkan penerapan budaya ilmu di kalangan keluarga Muslim. Kecenderungan untuk menuntut ilmu perlu dipupuk sejak kecil lagi melalui aktiviti-aktiviti sesama ahli keluarga. Menyedari hakikat ini, ISMA telah melancarkan Modul Usrah Keluarga sejak tahun 2010 untuk membantu masyarakat melaksanakan sesi-sesi ilmu di rumah mereka.
Selain daripada itu, bengkel-begkel keibubapaan turut dianjurkan bagi memberikan kemahiran-kemahiran penting kepada ibu bapa dalam mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak soleh yang cemerlang. Program-program keibubapaan ini dilaksanakan oleh semua cawangan ISMA di seluruh negara.

4. Pembinaan Generasi Baru.
Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Di atas asas kefahaman tersebut, ISMA mengambil langkah serius dalam usaha membina generasi baru dalam segenap aspek di setiap peringkat umur. ISMA telah mengasaskan penubuhan tiga agensi khusus untuk memenuhi tuntutan ini, iaitu Persatuan Belia Islam Nasional (PEMBINA) untuk golongan mahasiswa; Kelab Remaja ISMA (KRIM) untuk remaja; dan Kelab Anak-Anak Hebat (NAZIM) untuk kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. Terkini, ISMA mewujudkan Biro Pemuda sebagai petunjuk kesungguhannya bagi mendekati dan membimbing anak bangsa di kalangan pemuda, tidak kira di mana mereka berada.

5. Pemantapan Ekonomi dan Keusahawanan.
Ekonomi merupakan satu bidang yang sangat penting dalam pembangunan tamadun umat Islam. ISMA telah menubuhkan sebuah kelab usahawan (i-Bisnes) dan sebuah koperasi (KOPRESS) yang bertujuan meningkatkan lagi kualiti keusahawan dan memacu ekonomi ke arah yang lebih mantap.
Di samping itu, ISMA telah menjalankan ISMA Entrepreneurship Program (IEP) bagi menanam minat golongan remaja untuk menjadikan bidang keusahawanan sebagai kerjaya mereka.

6. Penggembelingan Masyarakat Madani.
ISMA memahami bahawa pengelibatan seluruh masyarakat dalam projek Islam merupakan pra-syarat kepada penegakkan tamadun. Setiap ahli masyarakat perlu menyumbang kepada lingkungan di sekitar mereka.
Oleh itu, potensi tenaga-tenaga ahli masyarakat yang perihatin perlu digembeling bagi mendatangkan kebaikan kepada negara.
Sebagai langkah permulaan dalam menjayakan hasrat ini, ISMA telah menubuhkan tiga agensi khas bagi menampung aktivisme tiga golongan yang berpengaruh dalam masyarakat, iaitu para ulama menerusi Majlis Ulama ISMA, para doktor melalui i-Medik dan para guru dalam i-Guru.

7. Sosial dan Kebajikan.
ISMA amat mengambil berat soal kebajikan dan keperluan masyarakat di peringkat setempat mahupun di peringkat antarabangsa. Pelbagai sumbangan dihulurkan bagi meringankan beban golongan yang memerlukan. Sehubungan itu, ISMA telah menubuhkan sebuah yayasan khas, iaitu Yayasan Ikhlas bagi melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap golongan yang memerlukan. Keseluruhan agenda perjuangan ISMA boleh dirangkumkan dalam slogan Membangun Umat Beragenda. Slogan ini membayangkan cita-cita mulia ISMA untuk membina generasi umat Islam, terutamanya orang Melayu di tanahair tercinta ini, agar lahir sebagai umat yang tidak mudah diperkotak katikkan oleh agenda asing, bahkan mampu memimpin umat-umat yang lain, melalui agenda kehidupan yang jelas membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki.