Wanita ISMA

Wanita ISMA berusaha menonjolkan tokoh-tokoh wanita ISMA dalam memimpin pandangan masyarakat dalam isu-isu semasa yang melibatkan peranan wanita Islam. Wanita ISMA berhasrat untuk menerajui kepimpinan wanita muslimah di Malaysia. Melalui jaringan yang diwujudkan, Wanita ISMA ingin mengajak NGO-NGO dan agensi wanita lain di Malaysia bersama-sama mendidik kaum wanita menjadi muslimah yang sejati.

VISI Wanita ISMA

•  Mendokong visi ISMA sebagai gerakan Islam qudwah dari aspek ketokohan dan kepimpinan wanita.

Objektif Wanita ISMA

•  membangunkan jati diri, ketokohan dan kepimpinan wanita
•  meningkatkan jaringan kerjasama dengan organisasi dan institusi wanita dalam dan luar negara
•  melestari kesedaran dan kepekaan masyarakat berkaitan hal ehwal wanita
•  memimpin pandangan umum masyarakat dalam isu-isu semasa


FB Wanita ISMA Shah Alam facebook.com/WanitaISMAShahAlam
IG Wanita ISMA Shah Alam instagram.com/wanitaisma_shahalam
FB Ustazah Wirdaningsih Ahmad facebook.com/ustzh.wirdaningsihahmad